"Ivan Vazov" Public Library

Устав за благотворителен дом за престарели и немощни хора в г. Пловдив

  • Publication date 1900
  • Publisher Пловдив