"Ivan Vazov" Public Library

Устав на "Дружеството за насърдчение охраната на града Пловдив"

  • Publication date 1922
  • Publisher Пловдив