"Ivan Vazov" Public Library

Устав на "Граждански клуб" Пловдив и Правилник за вътрешния ред

  • Publication date 1933
  • Publisher Пловдив