"Ivan Vazov" Public Library

Устав на "Пловдивска дружба" на живущите в ст. София пловдивчани

  • Publication date 1928
  • Publisher София