"Ivan Vazov" Public Library

Проектоустав за организацията и управлението на българо-арменската община и Епархийския съвет

  • Publication date 1924
  • Publisher Пловдив