"Ivan Vazov" Public Library

Лична карта, Членска книжка, Устав и Правилник на Дружеството на пострадалите от войните в Пловдив

  • Publication date 1926
  • Publisher Пловдив