"Ivan Vazov" Public Library

Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив

  • Publication date 1925
  • Publisher Народна библиотека Пловдив
  • Place of printing София