"Ivan Vazov" Public Library

Славянски ръкописи и старопечатни книги на Народната библиотека в Пловдив

  • Publication date 1920
  • Publisher Народна библиотека Пловдив
  • Place of printing София