"Ivan Vazov" Public Library

Каталог на книгите в Областната библиотека

  • Publication date 1885
  • Publisher Издание на Управлението на Областните Библиотека и Музей
  • Place of printing Пловдив