"Ivan Vazov" Public Library

Исторически преглед на Народната библиотека и на Музея в Пловдив до Съединението

  • Publication date 1906
  • Publisher Пловдив