"Ivan Vazov" Public Library

Речниче на думите, които се употребяват в паспортната служба

  • Publication date 1910
  • Publisher Министерство на Вътрешните работи
  • Place of printing София