"Ivan Vazov" Public Library

Диспозиционен план на първото българско местно земеделческо-промишлено изложение в гр. Пловдив 1892 год.

.
  • Publication date 1891