"Ivan Vazov" Public Library

Ситуационен план на кв. 8, 8а, 63-65, които се отчуждават за постройка на девическа гимназия-пансион

.
  • Publication date Б. г.