"Ivan Vazov" Public Library

Карта на Палестина и святити места

.
  • Subtitle Съставена според най-верни и точни извори от М. Неронович и Г. Миланович
  • Publication date 1862
  • Physical description 96 х 80 см