"Ivan Vazov" Public Library

План на гр. Пловдив

.
  • Subtitle Снел и начертал Йосиф Шнитер в 1891 г. Окончателна регулация в 1898 г.
  • Publication date 1901