ВЕСТНИЧЕ

  • Year 1884-1885
  • Place of publication Пловдив: п-ца Ед. Дионне
  • Author / editor Редактор, издател, администратор и отговорник - Св. Михайлов
  • Annotation Сатиричен вестник на съединистите. Издаван със средства на Постоянния комитет в Пловдив с председател Ив. Евст. Гешов и насочен срещу либералите П. Каравелов и З. Стоянов и бившия гл. управител на Източна Румелия Алеко Богориди паша.
  • Call number В/РЦ 27