БОРБА

  • Year 1885
  • Place of publication Пловдив: п-ца Напредък
  • Author / editor Редактор Захари Стоянов
  • Annotation Неофициален орган на основания от Захари Стоянов и другарите му в началото на 1885 год. ''Български таен централен революционен комитет'', реорганизиран към 25 юли с. г. в ''Таен комитет по обединението на двете Българии''. Има задача да агитира за Съединението. Първият самостоятелен вестник на Захари Стоянов, в който той обещава, че ''свято и неокаляно ще държи знамето на вестникаря''. Спира с бр. 15, смята след Съединението задачата си изпълнена.
  • Call number В/РЦ 26