БИБЛИОТЕКА

  • Year 1902-1909
  • Place of publication Пловдив: п-ца Съгласие
  • Author / editor Ред. П. Генадиев
  • Annotation Съдържа изключително преводни материали: повести, романи, пиеси и литературно-исторически и социални студии. През третата си годишнина застъпва отдели: белетристика и наука, под ред. на Ал. Балабанов; живопис и скулптура — Ал. Божинов; музика — Н. Петров, и театър — И. Щърбанов
  • Call number 61 11/14