БЪЛГАРСКИ ЯЗЫК И НЕГОВО ПОРАЖДАНЬЕ

  • Year 1885
  • Place of publication Пловдив: Средулечна образовална на Ед. Дионне
  • Author / editor Ред. Иван Богоров
  • Annotation Води борба за чистотата на българския език и си поставя за цел да оправи грешките в езика на български автори и вестникари. Мото: Язикословно единство за българска слава
  • Call number В/РЦ 18