БЪЛГАРСКО ВЪЗДЪРЖАТЕЛНО ЗНАМЕ

  • Year 1894
  • Place of publication София: п-ца Янко С. Ковачев
  • Author / editor Ред. Ангел Стоев
  • Annotation Първият вестник в България за въздържателска пропаганда. Орган на Евангелския въздържателен съюз.
  • Call number 46 3/78