БАЛБУНАРСКИ НОВИНИ

  • Year 1932, 1933, 1934
  • Place of publication Русе: п-ца Ренесанс
  • Author / editor Ред. к-т Балбунар
  • Annotation Местен вестник, близък до Националлибералната партия, участвуваща в Народния блок.
  • Call number В 1359