"Ivan Vazov" Public Library

Кино "Кочо Честименски" - Пловдив, западна фасада. Вариант

.
  • Subtitle Проект за композиция - рисувана керамика с глазури
  • Type Проекти на монументални произведения