"Ivan Vazov" Public Library

Константин МИЛАДИНОВ

.
  • Subtitle Народен учител. Съставил първия сборник от Български народни песни. Роден в гр. Струга през 1830. Починал през 1862 в Цариградските тъмници.
  • Publication date 1935
  • Type Листова графика