"Ivan Vazov" Public Library

Георги Димитров ИЗМИРЛИЕВ (Македончето)

.
  • Subtitle Роден около 1852 г. в гр. Горна - Джумая. Пламенен организатор на революционни комитети и разпространител на революционна литература.
  • Publication date 1937
  • Type Листова графика