"Ivan Vazov" Public Library

Гоце Н. ДЕЛЧЕВ

.
  • Subtitle Легендарен борец за свободата на Македония. Роден на 23. I. 1872 г. в гр. Кукуш. Убит през 1903 г. при схватка с турците.
  • Publication date 1935
  • Type Листова графика