"Ivan Vazov" Public Library

Евангелие изборно (апракос) (фрагмент)

.
  • Sequential number 8(210)
  • Dating първа половина на ХІІІ век