"Ivan Vazov" Public Library

Четириевангелие (фрагмент)

.
  • Sequential number 140(602)
  • Dating втора половина на ХІІІ – начало на ХІV в.