"Ivan Vazov" Public Library

Българска китка : Съставил и посвещава на Областното събрание на Източна Румелия

.
  • Publication date 1881